Мұрағат

«ОҚМПИ ХАБАРШЫСЫ – ВЕСТНИК ЮКГПИ» Журналы №1 (01) 2014

«ОҚМПИ ХАБАРШЫСЫ – ВЕСТНИК ЮКГПИ» Журналы №2 (02) 2014

«ОҚМПИ ХАБАРШЫСЫ – ВЕСТНИК ЮКГПИ» Журналы №1 (03) 2015

«ОҚМПИ ХАБАРШЫСЫ – ВЕСТНИК ЮКГПИ» Журналы №2 (04) 2015

«ОҚМПИ ХАБАРШЫСЫ – ВЕСТНИК ЮКГПИ» Журналы №3 (05) 2015

«ОҚМПИ ХАБАРШЫСЫ – ВЕСТНИК ЮКГПИ» Журналы №4 (06) 2015

«ОҚМПИ ХАБАРШЫСЫ – ВЕСТНИК ЮКГПИ» Журналы №1 (07) 2016

«ОҚМПИ ХАБАРШЫСЫ – ВЕСТНИК ЮКГПИ» Журналы №2 (08) 2016

 
 
 
 
 
 
 

«ОҚМПУ ХАБАРШЫСЫ – ВЕСТНИК ЮКГПУ» Журналы №1 (23) 2020

«ОҚМПУ ХАБАРШЫСЫ – ВЕСТНИК ЮКГПУ» Журналы №2 (24) 2020

«ОҚМПУ ХАБАРШЫСЫ – ВЕСТНИК ЮКГПУ» Журналы №3 (25) 2020

«ОҚМПУ ХАБАРШЫСЫ – ВЕСТНИК ЮКГПУ» Журналы №4 (26) 2020

«ОҚМПУ ХАБАРШЫСЫ – ВЕСТНИК ЮКГПУ» Журналы №1 (27) 2021

«ОҚМПУ ХАБАРШЫСЫ – ВЕСТНИК ЮКГПУ» Журналы №4 (30) 2021

"ОҚМПУ ХАБАРШЫСЫ - ВЕСТНИК ЮКГПУ" Журналы №1 (31) 2022

"ОҚМПУ ХАБАРШЫСЫ - ВЕСТНИК ЮКГПУ" Журналы №2 (32) 2022

"ОҚМПУ ХАБАРШЫСЫ - ВЕСТНИК ЮКГПУ" Журналы №3 (33) 2022

Жаппарбергенова Э.Б., Жұпарбек Ә., Жандарбаева С., Мусабеков А.Т.
Ашу процесі негізінде дайындалатын сусындардың микробиологиялық, биотехнологиялық зертеулерін медиатехнология әдістерімен оқыту

Абдурасулова У.А., Мамыкова Р.У., Жаппарбергенова Э.Б.
Биологияны оқытудағы lesson study бағдарламасының жүзеге асырылуы мен тиімділігі

Жаушыбек А.Ж., Мамыкова Р.У., Мусабеков А.Т. Мектеп биология курсында дәрілік өсімдіктерді зерттеудің педагогикалық маңызы

Умирбоева Д., Рысбаева Г.А., Абубакирова А.А., Успабаева А.А.
Жалпы биология сабақтарында компьютерлік және цифрлық технологияларды қолданудың артықшылықтарын зерттеу

Шертаева Н.Т., Ыбраимова С., Абдуразакова А. Мектепте химияны оқу кезінде ӛзін-ӛзі дамыту қабілетін қалыптастыру

Куракбаева А.Х., Шертаева Н.Т., Айтубай П.А. Применение элементов этнодидактики для формирования познавательных умений учащихся при обучении химии в современной школе

Мұсабекова Г.Т.
Болашақ мұғалімдерді оқушылардың шығармашылық әлеуетін дамытуға даярлау

Орынбаева А.Б., Боранбаева А.Р. Есту қабілеті бұзылған мектеп жасына дейінгі балалардың қарым-қатынас мүмкіндіктерін рольдік-сюжеттік ойындар арқылы дамыту

Есназар А.Ж. «Пәнаралық байланыс» ұғымының мәні мен құрылымы

Tajieva A.U. Аttitudes to teaching english to non-linguists in higher educational institutions of Karakalpakstan

"ОҚМПУ ХАБАРШЫСЫ - ВЕСТНИК ЮКГПУ" Журналы №4 (34) 2022

Әбілмансұр Ә.Қ., Суюндиков А.А. Шетел тілін оқытудың дәстүрлі емес формаларын қолданудың теориялық негіздері

Мынбаева А.П., Рустемова А.М.  Ж.Аймауытов шығармаларындағы лингвомәдени бірліктер және оларды оқыту жолдары

Паримбай Г.Ғ., Керімбаева Р.Қ., Баймахова А.Ш. Жасөспірімдердің жеке тұлғалық қасиеттерінің кәсіби қызметті таңдау бағытына ықпалын зерттеу

Молдабек Қ., Кенжебекова Р.И. Ақпараттық технология - тақырыпты меңгерту амалдарының бірі

Кенжебекова Р.И., Молдабек ҚБастауыш мектепте пәнаралық байланыс  арқылы жаңартылған бағдарламамен  оқушылардың танымдық  қабілеттерін қалыптастыру

Жаппарбергенова Э.Б., Уалихан Н.О., Мамыкова Р.У., Мусабеков А.Т. New approaches to improving the effectiveness of bilingual biology teaching using PBL and CLIL technologies

Рахманова Н.М., Мамыкова Р.У., Утегенова Г.А. Организация научно-методической работы на учебно-производственной базе научного комплекса "Ботанический сад" г. Туркестан

Муталхан Ү.Б., Рысбаева Ғ.А., Мамыкова Р.У., Тойлыбай Г.Ә.  Саралап білім беру жағдайында биология пәніне көрнекілік принципін пайдалана отырып, танымдық қызығушылығын дамыту

Пошаева  Г.С., Назарбаева  Ұ.Ш., Жаппарбергенова Э.Б., Мусабеков А.Т.  Жоғары оқу орындарында білім алушыларға инновациялық технологияларды семинар сабақтарында пайдаланудың артықшылықтары

Omer Z. Integration of cultural heritage and modern art education

"ОҚМПУ ХАБАРШЫСЫ - ВЕСТНИК ЮКГПУ" ғылыми-педагогикалық журналы №1 (35) 2023

Суюндиков А.А. Phraseologyas branch of linguistic science

Шарғаева Б.Б., Турғунбаева Д.Н., Смаилова Л.А. Химия сабағында шығармашылық ойлауды дамыту технологиясының әдістері

Юсупова Д.Х., Хасимбекова У.М., Мәдібекова Ғ.М. Аналитикалық химия пәнін аралас оқытуды ұйымдастыруда жаңа технологияларды қолдану

Кыдырова М.Н., Керимбаева К.З., Абдуразова П.А., Битурсын С.С. Бейорганикалық химияны оқытуда жаңа технологияларды қолданып оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту

Керимбаева К.З., Толымбек Н.Р., Тулегенова А.Б.  Химия пәнін  оқытуда интерактивті әдістер мен технологияларды қолдану

Козыкеева Р.А.  Химия пәнін оқытуда пән мен тілді кіріктіре оқыту технологиясының тиімділігі

Битемирова А.Е., Сарсенбайқызы У.  Химия сабақтарында пәнаралық байланыстарды пайдалану әдістері 

Байсеитова Н.М., Ермек М.Д., Мусабеков А.Т. Биология пәнін оқытуда проблемалық оқыту технологиясын қолдану ерекшеліктері

Усенбаева Ж.Ш., Байсеитова Н.М., Мусабеков А.Т. Биология пәнін оқытуда эксперименттер жүргізудің білім сапасын арттырудағы тиімділігі

Berdyshev A.S., Djumabaeva  Z.Z., Markaev N.M.  Implementation and efficiency of the Lesson Study curriculum in education

"ОҚМПУ ХАБАРШЫСЫ - ВЕСТНИК ЮКГПУ" ғылыми-педагогикалық журналы №2 (36) 2023

Мұсабекова Г.Т.  Болашақ мұғалімдердің кәсіби қызметіне құндылық қатынасын қалыптастыру

Ибрагимов Р., Турапова С. Организация проектных работ для учащихся в обучении элементов теории рядов

Дәулет Д.Қ., Алдешов С.Е.  Орта мектепте Рython бағдарламалау тілін оқытудың есептік әдістері

Оралбекова Ж.П., Алдешов С.Е.  Білім беруде ақпаратты берудің цифрлық жүйесін сәтті дамытудың жағдайлық зерттеулері

Керимбаева К.З., Үсенбай  А.Ү., Мәтір А.Ұ.  Химиядан білім берудегі - химиялық эксперименттің рөлі мен маңызы

Baimakhanova G.M., Kali M.M., Orynbasar I. Improving the effectiveness of the educational  process using interactive methods

Битемирова А.Е., Бекеева Н., Әмірбек А. Органикалық  химиядан білім алушылардың пәндік  құзіреттіліктерін жаттығулар арқылы арттыру

Үсен Ә.Б., Битемирова  А.Е., Зерттеу сабақтары арқылы оқушылардың химия пәнінен ғылыми жұмысқа қызығушылығын арттыру

Қозыкеева Р. А., Баймаханова Г. М., Қали М. М,  Мусабеков А.Т.  Химия пәнін ағылшын тілінде оқыту арқылы оқушылардың танымдық және шығармашылық икемділіктерін дамыту

Мамыкова Р.У., Таева А.Б., Полатова Н.И., Шойбекова Н.Н.  Эффективность использования технологии Сlil на уроках биологии в школе

Мусабеков А.Т.,  Жаңабекова Ү.А., Мамыкова Р.У, Абдурасулова У.А  Биология пәнінде жоба жұмыстарын ұйымдастыру арқылы оқушылардың сыни ойлауын  дамыту

Бердыбекова А.Л., Алимбекова Д.Д.  Роль преподавания экономических дисциплин в школах и ВУЗах

Хуснидинова М.М., Бердыбекова А.Л.  Эффективность метода Lesson study в обучении экономики в средней школе

Tuychiev K. Factors affecting the professional adaptation of a specialist

Ismailova ZFundamentals of professional orientation in the system of continuing education